Emotionele spiegeling

Een blije en gelukkige baby kijkt in de ogen van de moeder om te zien of dit blije gevoel ook wordt beantwoord. Een kind heeft emotionele spiegeling nodig om te voelen of de noodzakelijke emotionele verbinding plaatsvindt om zich veilig te kunnen hechten. Maar wat als de blik van de baby, een ontmoeting krijgt met emotionele leegte? Als de lichten van moeder uit zijn. Als er niemand thuis is…

Wat als deze lege blik niet tijdelijk is? Wat als mama’s emotionele tank voortdurend leeg is en ze weinig of niets te geven heeft? Als moeder zelf ook niet de liefde en de bevestiging kreeg die ze nodig had toen ze jong was? Dan zal haar kind, heel snel leren dat mama’s behoeften – en niet die van het kind zelf – het belangrijkste in de relatie zijn.

Emotionele leegte

De leegte die moeder vanbinnen voelt, kan zowel moeder als kind opslokken. De behoeftes van moeder moeten worden vervuld. Als reactie leert het kind om de eigen behoeften aan de kant te zetten, omdat het bezig is om die van moeder aan te vullen. Een kind leert dan dat het gelukkig maken van moeder noodzakelijk is om verbinding te krijgen en emotioneel te overleven. En zo leert het kind de eigen behoeften te ondermijnen, te onderdrukken, of te ontkennen, om moeder te verzorgen.

Het goede, perfecte kind

Het kind leert om goed te zijn voor moeder. De houding, verschijning en prestaties van het kind moeten een goed effect hebben op moeder. Ook leert het om blij te doen voor moeder: het kind reageert vrolijk, enthousiast en zet een positief gezicht op om moeder niet te overweldigen. Een slecht humeur, tegenslagen en worstelingen moeten snel worden afgekapt, of worden verborgen.

Behoeftes begraven

In het normale verloop van ontwikkeling kan het kind, dat afgestemd is op de behoeften van moeder, zijn/haar eigen behoeften begraven, omwille van moeder. Deze behoeften en gevoelens verdwijnen natuurlijk niet. Wanneer deze onderdrukte behoeften aan de oppervlakte komen, kan het kind zich met zijn aangeleerde gedrag nep voelen. Maar het weet ook niet hoe het zichzelf zou kunnen zijn.

Helaas zal het kind van de emotioneel lege moeder ook merken dat moeder weinig te geven heeft, wanneer het kind zelf steun van haar moeder nodig heeft, als het met verlies, teleurstelling of andere emotionele moeilijkheden te maken krijgt. Het kind leert dat het er alleen voor staat, terwijl het zelf wel gericht is op de emoties en behoeftes van anderen. Soms krijgt het kind hier waardering voor, soms ook helemaal niet.

Behoeftes vervullen

Een moeder, die zelf emotioneel beschadigd is, is -simpel gezegd- druk met het behouden en aanvullen van haar gevoel van eigenwaarde. Het betekent dat moeder altijd op zoek is naar de emotionele middelen, die zij niet kreeg tijdens haar eigen ontwikkeling. Bovendien kan moeder vanuit schaamte hiervoor de noodzaak voelen om deze behoefte te verhullen, wat kan resulteren in ontkenning en verdediging en manipulatie van haar kind. Wanneer een moeder diepe onzekerheden ervaart, kan haar ouderschap diep worden aangetast.

Losgekoppeld van zichzelf

Omdat het kind de eigen behoeften heeft ondermijnd, loopt deze het gevaar om losgekoppeld te raken van die behoeften. Het kind wordt “goed” in plaats van “echt”. Dit kan erin resulteren dat het kind zich een bedrieger voelt, nep, wachtend tot de leugen uitkomt. Omdat het losgekoppeld is van het authentieke zelf, maakt het kind zich van binnen zorgen dat het niet goed genoeg is.

Codependentie

Omdat het gevoel van eigenwaarde geworteld is in het gelukkig maken van een andere persoon, loopt het kind gevaar voor codependentie in zijn/haar relaties. En omdat het gewend is om andermans geluk de basis voor haar gevoelens van eigenwaarde te laten zijn, kan het zijn/haar gevoel van eigenwaarde baseren op de successen van zijn/haar eigen kind.

Patronen doorbreken

Patronen kunnen gelukkig doorbroken worden. Het aangepaste kind kan leren in contact te komen met zijn/haar authentieke zelf en beginnen met het herstellen van de authentieke gevoelens, die het lang heeft ontkend. Door bewustwording van en het terugwinnen van de gevoelens van het innerlijke kind, kan het kind van een emotioneel lege moeder de cyclus van emotionele leegte beëindigen. Gezond functioneren wordt hersteld wanneer je vrij bent om jezelf te zijn in je gevoelens en je niet “goed” hoeft te zijn voor een ander.

Heb je tools nodig om de patronen te doorbreken en je niet de cyclus hoeft te herhalen met je eigen kinderen, doe dan de online training Doorbreek je codependentie patronen.