Wat is relatieverslaving en wat is codependentie?

Relatieverslaving is het vastzitten in een liefdesrelatie, waarvan je van binnen weet dat deze ongelijkwaardig en ongezond voor je is. Maar waarvan je emotioneel niet los kunt komen. Je wilt blijven geloven in de romantische illusie en hoopt dat de ander of de relatie wel zal verbeteren als jij maar beter je best doet. Een relatieverslaving kan voortkomen uit codependentie.

Codependentie is een overlevingsstrategie die is ontstaan in de kindertijd, waarbij je automatisch en vaak onbewust, je eigen gevoelens en behoeftes opzij zet ten behoeve van de gevoelens en behoeftes van de ander. Dit doe je omdat je je afhankelijk voelt van die ander. Meestal gaat het om een belangrijke hechtingsfiguur, zoals een ouder en later een liefdespartner. Het kan ook om een vriendschapsrelatie of een werkrelatie gaan waarin afhankelijkheid ervaren wordt.

Hoe ontstaat relatieverslaving/codependentie?

Mensen die een relatieverslaving of codependentie patronen ontwikkelen, komen vaak uit gezinnen waarin geenWat is relatieverslaving en wat is codependentie? of weinig ruimte voor emoties was (emotionele verwaarlozing) of waar juist te veel emoties waren. Je kunt belast zijn met emoties van anderen of zelf overweldigende situaties hebben ervaren, terwijl daarover geen gezonde en heldere communicatie was.
Een of beide ouders waren wellicht emotioneel afwezig of juist te nadrukkelijk emotioneel aanwezig ten koste van het kind. Ook andere situaties waardoor de eigenwaarde geschaad is, kunnen van invloed zijn op het ontwikkelen van relatieverslaving/codependentie.
>> lees verder >>

Hoe doorbreek je het patroon van ongezonde liefdesrelaties?

Om codependentie patronen te doorbreken kunnen verschillende methodes worden ingezet. Door bewustmakende counseling gesprekken ontstaat inzicht. Vervolgens is het werken met de persoonlijkheidsdelen (overlevingsstrategieen) die de patronen in stand houden belangrijk. Daarnaast zijn inner child therapy  en regressietherapie  helend voor het verwerken van emotionele ladingen uit de jeugd en het beter leren omgaan met emoties. Voor het verwerken van traumatische herinneringen kan ook EMDR  worden ingezet.  Lees verder