Wat is relatieverslaving en wat is codependentie?

Relatieverslaving is het vastzitten in een liefdesrelatie, waarvan je van binnen weet dat deze ongelijkwaardig en ongezond voor je is. Toch kun je emotioneel niet loskomen. Je wilt blijven geloven in de romantische illusie en hoopt dat de ander of de relatie wel zal verbeteren, als jij maar beter je best doet. Een relatieverslaving kan voortkomen uit codependentie.

Codependentie is een overlevingsstrategie, die over het algemeen is ontstaan in de kindertijd.  Het is een reactie op trauma. Je zet automatisch en vaak onbewust, je eigen gevoelens en behoeftes opzij, ten behoeve van de gevoelens en behoeftes van de ander. Of ten behoeve van de voortgang van de relatie. Dit doe je omdat je je afhankelijk voelt van die ander of afhankelijk voelt van de voortzetting van de relatie. Het gaat om een belangrijke hechtingsfiguur, zoals een ouder en later een liefdespartner. Het kan ook om een vriendschapsrelatie of een werkrelatie gaan, die belangrijk is en waarin afhankelijkheid ervaren wordt.

Hoe ontstaat relatieverslaving/codependentie?

Mensen die relatieverslaving of codependentie patronen ontwikkelen, komen vaak uit gezinnen waarin geenWat is relatieverslaving en wat is codependentie? of weinig ruimte was voor emoties (emotionele verwaarlozing). Of uit een gezin waar juist te veel emoties waren. Je kunt belast zijn met emoties van anderen, of zelf overweldigende situaties hebben ervaren, terwijl daarover geen gezonde en heldere communicatie was. Een of beide ouders waren wellicht emotioneel afwezig, of juist te nadrukkelijk emotioneel aanwezig, ten koste van jou als kind. Ook andere situaties waardoor de eigenwaarde geschaad is, kunnen van invloed zijn op het ontwikkelen van relatieverslaving/codependentie.
>> lees verder >>

Hoe doorbreek je het patroon van ongezonde liefdesrelaties?

Om codependentie patronen te doorbreken kunnen verschillende methodes worden ingezet. Door bewustmakende counseling gesprekken ontstaat inzicht. Vervolgens is het werken met de persoonlijkheidsdelen (overlevingsstrategieen), die de patronen in stand houden belangrijk. Daarnaast zijn inner child therapy  en regressietherapie  helend voor het verwerken van emotionele ladingen en het beter leren omgaan met emoties. Voor het verwerken van traumatische herinneringen kan ook EMDR worden ingezet. Lees verder