Op deze pagina neem ik je mee naar veelgestelde vragen die ik in mijn praktijk tegenkom. Wellicht zijn het vragen waar jij ook mee worstelt. Onder elke vraag staat een korte toelichting of uitleg, inclusief links waarmee je door kunt klikken naar blogs waar het betreffende onderwerp wat uitgebreider wordt toegelicht. Je kunt elke vraag hieronder ‘uitklappen’ (met het plusteken) om de bijbehorende toelichting te lezen:

Hoe kan het dat ik altijd de verkeerde partners aantrek?

Dit heeft te maken met je hechtingsstijl. Je hebt bijvoorbeeld een angstige of vermijdende hechtingsstijl ontwikkeld doordat je in de relatie met je ouders/opvoeders niet veilig kon hechten. Deze hechtingsstijl en alle patronen die daarbij horen komt weer naar voren als je je gaat hechten aan een liefdespartner. Gelukkig kan je alsnog veilig leren hechten. Dit is een proces en heeft zeker tijd en geduld nodig, maar het is absoluut mogelijk. Als je wilt weten hoe je dat doet volg dan mijn online training Doorbreek je codependentie patronen.

Waarom ben ik nooit goed genoeg of leuk genoeg voor een ander?

Waarschijnlijk heb je zelf het idee dat je niet leuk of goed genoeg bent, waardoor je nu denkt dat de ander dat ook vindt, of je trekt mensen aan die dat vinden, omdat je zelf onbewust de energie uitstraalt dat je niet leuk of goed genoeg bent. Je hebt waarschijnlijk een negatieve innerlijke criticus die allerlei negatieve overtuigingen over jezelf heeft, waardoor je eigenwaarde niet goed heeft kunnen ontwikkelen. Meestal is dit de stem van iemand anders die jij hebt verinnerlijkt. Een of meer mensen die jou het gevoel hebben gegeven dat je niet leuk of goed genoeg bent. Werken aan het loslaten van deze strenge en negatieve innerlijke criticus kan je doen door het volgen van therapie bij een van onze codependentie therapeuten of door het volgen van mijn jaarprogramma.

Ik heb een goede jeugd gehad, maar heb toch last van codependentie patronen, hoe kan dat?

Veel mensen vinden het lastig te onderkennen dat hun jeugd niet zo rooskleurig was als het lijkt. Emotionele verwaarlozing is bijvoorbeeld een veel voorkomend fenomeen wat vaak niet als zodanig herkend wordt, omdat we niet beter weten. Er was iets niet of nauwelijks, maar omdat we dat gewend zijn, vinden we dat normaal. Ook voelen we ons vaak loyaal naar onze ouders en is het pijnlijk om onder ogen te zien dat er dingen (vaak onbedoeld) mis zijn gegaan in de emotionele begeleiding . Het kan ook zijn dat er trauma’s van ouders of grootouders meespelen waar wij geen of onvoldoende weet van hebben, maar die toch van invloed zijn geweest in de manier van hechten. Het is belangrijk om te weten, dat als je jeugdtrauma gaat verwerken, het er niet om gaat dat we ouders of opvoeders schuld willen geven of willen beklagen. Het gaat er wel om dat we recht doen aan wat er met jou is gebeurd of niet is gebeurd en wat maakt dat je het nu zo moeilijk vindt om gezonde relaties te hebben, zodat we die patronen kunnen doorbreken.

Waarom vind ik betrouwbare partners niet aantrekkelijk?

Hoe werkt aantrekkingskracht? Waarschijnlijk ben je eraan gewend dat mensen in jouw omgeving niet betrouwbaar zijn en je bent gewend daarmee om te gaan. Het onveilige gevoel dat daarbij hoort, is hetzelfde onveilige gevoel dat je al kent en wat dus vertrouwd voor je voelt. We verwarren de adrenaline die vrijkomt in onveilige relaties met passie en liefde. Bij betrouwbare partners komt die adrenaline niet vrij. Die veilige en gezonde vorm van liefde is onbekend en zo intiem dat het als beangstigend en overweldigend kan worden ervaren, waardoor we deze mensen vaak onbewust maar soms ook bewust van ons afduwen.

Ik heb vaak last van schuldgevoelens, als ik voor mezelf kies, hoe kom ik daar vanaf?

Kennelijk heb je een negatieve innerlijke criticus die vindt dat je niet voor jezelf mag kiezen. Dat je dan misschien egoïstisch bent of dat je het niet waard bent. Waarschijnlijk hebben mensen in jouw omgeving jou dit gevoel gegeven en geloof je dat nog steeds. Het werken met de innerlijke criticus is een belangrijk onderdeel van het doorbreken van schuld en schaamte. Schuld en schaamte houden de patronen in stand, dus het is belangrijk deze toxische gevoelens te doorbreken als je gezonder met jezelf en daardoor met anderen wilt leren omgaan.

Ik heb last van verlatingsangst en ik trek vaak partners aan met bindingsangst. Hoe kan dit?

Helaas is het zo dat mensen met verlatingsangst en mensen met bindingsangst elkaar aantrekken. Vooral omdat het dezelfde onveilige hechting is, waarin ze elkaar herkennen, maar beide partners hebben de tegenoverliggende strategie, waardoor deze mensen graag een liefdesdans met elkaar doen en het spel van aantrekken en afstoten keer op keer spelen, meestal zonder bevredigend resultaat. Als een partner een stap naar voren doet, doet de ander een stap naar achteren en dan weer andersom. Bewustwording van dit patroon is belangrijk en ook het werken met het innerlijke kind dat in deze patronen vastzit.