Ongezonde relatiepatronen doorbreken

Hoe doorbreek je het patroon van ongezonde liefdesrelaties?

Als integratief psychotherapeut maak ik gebruik van verschillende methodieken uit verschillende psychologische stromingen. Door bewustmakende counseling ongezonde relatiepatronen doorbrekengesprekken ontstaat inzicht en bewustwording in jouw patronen. Vervolgens is het werken met de persoonlijkheidsdelen (overlevingsstrategieen)  belangrijk, omdat deze innerlijke delen de ongezonde relatiepatronen in stand houden. We gaan samen op zoek naar de positieve intentie van deze overlevingsstrategieen en kijken hoe we ze op een positieve en helpende manier kunnen inzetten in plaats van op de belemmerende manier, die de ongezonde relatiepatronen tot nu toe in stand hielden.

Daarnaast werk ik met inner child therapy voor het verwerken van emotionele ladingen uit de jeugd. Vaak is er sprake van minderwaardigheids-gevoelens en schaamte door emotionele verwaarlozing, emotioneel misbruik of andere trauma’s.

Je leert vanuit een volwassen perspectief omgaan met de emoties uit het verleden, die in het hier en nu nog regelmatig getriggerd worden. Op deze manier help je het innerlijke kind omgaan met de pijn uit het verleden zodat je dit kunt verwerken.  Daarbij kun je gebruik maken van je volwassen vaardigheden die je in de kindertijd nog niet tot je beschikking had.

Voor het verwerken van traumatische herinneringen kan naast de inner child therapy ook EMDR worOngezonde relatiepatronen doorbreken, bindingsangst, trauma's kindertijd, inner child therapy, innerlijk kindden ingezet. Zelfafwijzende overtuigingen veranderen we in positieve en helpende overtuigingen door middel van het opstarten van een liefdevolle innerlijke dialoog in plaats van een negatief kritische innerlijke dialoog. Hierdoor ontstaat er geleidelijk steeds meer eigenwaarde en liefde voor jezelf en kunnen ongezonde relatiepatronen doorbroken worden. Relaties met anderen worden gezonder doordat je in staat bent meer openheid, intimiteit en gelijkwaardigheid in relaties te creeeren.

Verder werk ik met passieve en actieve imaginaties, mindfullness oefeningen en hypnotherapie sessies om patronen in het onderbewuste te veranderen. Deze werkvormen worden ingezet, afgestemd op jouw persoonlijke situatie en problematiek.