Er is één krachtig aspect in ons leven dat het vermogen heeft om je liefdesrelaties te maken of te breken, je carrière succesvol te maken, je vrienden weg te jagen of ze door dik en dun met je verbonden te houden. Het maakt je als mens uniek ten opzichte van alle anderen. Ondanks deze ongelooflijke kracht wordt het toch door veel mensen grotendeels genegeerd en onderdrukt.

Ik heb het over gevoelens

Waarom negeren we onze emoties?

Velen van ons beschouwen onze gevoelens als een onnodige last. We hebben geen idee hoe nuttig ze zijn. Emoties zijn vaak verwarrend. We begrijpen ze niet, dus negeren we ze liever, of we drukken ze weg.

Het is niet verrassend dat dit mechanisme het negeren van emoties in stand houdt. Hoe minder aandacht we besteden aan onze gevoelens, hoe minder we leren hoe ze werken en hoe ze te gebruiken. Dat maakt ze alleen maar verwarrender.

Als je emotionele verwaarlozing in je jeugd meemaakte, wordt het je ook niet aangeleerd om om te gaan met gevoelens. Als je ouders in de war raakten van jouw gevoelens en ze negeerden, dan hebben ze je onbedoeld geleerd hetzelfde te doen. Als je blind opgroeit voor je eigen gevoelens, zul je ook blind zijn voor de gevoelens van je kinderen en zul je je kinderen opvoeden zoals je zelf bent opgevoed, met emotionele verwaarlozing.

Het gaat maar door, waarbij de ene generatie na de andere weinig leert over hoe gevoelens werken en wat ze ermee kunnen doen. De ene generatie na de andere verwacht dat gevoelens logisch zijn, zinvol zijn en in overeenstemming zijn met wetenschappelijke natuurwetten. Waardoor steeds meer mensen gefrustreerd en verbijsterd raken en bij gebrek aan een manier om ermee om te gaan, ervoor kiezen om ze te negeren.

Emoties zijn niet te definiëren en te voorspellen via logica. Er een oordeel over vellen is al helemaal niet helpend. Toch proberen vele mensen er op die manier mee om te gaan:

Het is niet redelijk dat ik hier boos over ben.
Hoe kan ze zich zo voelen?
Het is belachlelijk om je xo te voelen.
Je zei net dat je gelukkig bent, en nu ben je boos. Wat is het nu?
Ik moet stoppen met me zo te voelen, want het levert me niets op.

Wat is belangrijk om te weten over emoties?

Met emotie is er geen goed of fout.

Onze emoties zijn onvrijwillig. Ze komen en gaan als golven. Daarom zijn moraal en ethiek niet op hen van toepassing. Veroordeel jezelf dus nooit voor je gevoelens! Kijk liever wat ze je te vertellen hebben en gebruik ze als een kompas voor je grenzen, behoeftes en verlangens.

Emoties kunnen tegelijkertijd een hulp en een last zijn.

Gevoelens kunnen zwaar zijn en op ons wegen. Toch zijn het essentiële informatiebronnen. Het zijn de boodschappen van ons lichaam, en als we luisteren, worden we geïnformeerd en geleid. Beschouw je emoties dus als je vriend, in plaats van als je vijand.

Tegengestelde emoties kunnen naast elkaar bestaan binnen dezelfde persoon, over hetzelfde.

Het is heel goed mogelijk om zowel tevreden als teleurgesteld over iets te zijn, tegelijk blij en verdrietig, gefascineerd en afgestoten, je zowel bang en opgelucht te voelen. Maak daarom je gevoelens of die van iemand anders niet te simpel.

Hoe dieper de pijn of hoe groter de lading van je emoties, hoe meer ze je kunnen helpen.

Onze meest pijnlijke gevoelens bevatten de krachtigste, meest vitale boodschappen. “Doe iets”, zeggen ze tegen ons. “Zie iets onder ogen, zeg iets.” Onze pijn wil dat we kijken naar wat we liever niet zien en accepteren wat we liever niet weten. Hoe pijnlijker de boodschap, hoe belangrijker het is om te luisteren. Je emoties zijn dus van grote waarde, vooral de meest pijnlijke.

Door je emoties te accepteren en te verwelkomen, verdwijnen ze juist.

Het is waar. Gevoelens die we negeren of onderdrukken, blijven opgeslagen in ons lichaam en hebben de neiging sterker te worden. De allerbeste manier om een gevoel te laten wegebben, is door het te verwelkomen, erbij te gaan zitten en het te verwerken. Een gevoel wil eerst gevoeld worden. Probeer daarna de oorzaak ervan te begrijpen. Al deze stappen nemen de lading weg. Het zal je daarna niet langer overweldigen en je zult er de leiding over kunnen nemen. Stop dus met het vermijden van een emotie als je wilt dat deze verdwijnt.

Discussieer niet over jouw gevoelens of over die van een ander

Gevoelens kunnen niet waar of onwaar zijn, goed of fout, slim of dom. Je kunt ze niet kiezen. Je lichaam kiest ze voor je. Ze zijn gewoon wat ze zijn, punt uit. Discussieer er daarom niet over. Het is zinloos.

Gevoelens zijn je kompas

Je gevoelens zijn je grootste motivators en het is je kompas. Het zijn berichten van je lichaam, Ze kunnen pijn doen, maar ze kunnen jou geen pijn doen. Ze zijn er om je iets te laten ervaren. Luister naar je gevoelens, handel ernaar, maar geef ze geen macht over je.

Het is jouw verantwoordelijkheid om je gevoelens te beheren en te verzorgen

Het is je verantwoordelijkheid om ze te beheren, ze met zorg te delen en ze te proberen te begrijpen. Het is jouw verantwoordelijkheid om te leren hoe je emoties werken, zodat je ook begrijpt hoe de emoties van je kinderen werken. Dan, in plaats van ze te leren hun gevoelens te negeren, kun je ze leren hoe ze hun gevoelens kunnen voelen, benoemen, beheren en delen: precies het tegenovergestelde van emotionele verwaarlozing in de kindertijd.

Jij kunt de cyclus van emotionele verwaarlozing doorbreken

Leer jij wel met je emoties om te gaan, ze te koesteren en ernaar te luisteren? Dan ben jij diegene die de cyclus van verwarring en vermijding doorbreekt. Dan ben jij diegene die een andere toekomst kan creëren… Heb je hierbij hulp nodig? De online training Doorbreek je Codependentie patronen kan hierbij helpend zijn.